ANDROSITOL PLUS ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SÁNG CHẾ CHÂU ÂU

Cơ quan sáng chế Châu Âu được viết tắt là EPO (European Patent Office) là cơ quan độc lập, thành lập từ 10 tháng 7, 1977 tại München, Đức. Trải qua hơn 40 năm phát triển, hiện tại EPO sử dụng 85.000 m² diện tích cho 2.000 nhân viên làm việc, phần lớn trong số những nhân viên tại đây là kỹ sư và nhà khoa học, nhiệm vụ của họ là giám định và đánh giá độc lập cho các sáng chế được đệ trình.

Bằng sáng chế EPO là tiêu chuẩn riêng biệt được cấp cho 40 nước Châu Âu trong khu vực, dù có trị sở chính tại Đức, ngoài ra còn có các chi nhánh ở Berlin, The Hague và Vienna.

Trụ sở làm việc của tổ chức chứng nhận sáng chế Châu Âu

CHỨNG NHẬN SÁNG CHẾ CHÂU ÂU CỦA ANDROSITOL:

NỘI DUNG CHỨNG NHẬN SÁNG CHẾ CHÂU ÂU CỦA ANDROSITOL PLUS

(Theo epo.org)