Ảnh hưởng của làm việc theo ca đến chất lượng tinh trùng

Tổng quát

Ngày nay, việc ứng dụng đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề đã đóng góp phần lớn đến sự phát triển nền kinh tế thế giới. Theo đó, các mức độ và khung giờ làm việc khác nhau cũng được phân chia để đảm bảo nhu cầu công việc và sản xuất sản phẩm, vì vậy khái niệm làm việc theo ca dần trở nên phổ biến. Làm việc theo ca được định nghĩa là lịch làm việc ngoài giờ làm việc hành chính (khung giờ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều). 

Điều này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ bởi ngủ là một hành vi được lặp đi lặp lại một cách tự nhiên, được điều chỉnh bởi nhịp sinh học của cơ thể, do đó làm việc theo ca có thể dẫn đến rối loạn các hoạt động sinh học, từ đó dẫn đến các tác động có hại cho sức khỏe như rối loạn chuyển hóa, tim mạch, rối loạn cảm xúc và khả năng sinh sản của nam giới.

Bắt nguồn từ những hạn chế về các dữ liệu ghi nhận mối tương quan giữa chế độ làm việc theo ca và chất lượng tinh dịch, nghiên cứu này được nhóm tác giả thực hiện nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của ca làm vệc đến các thông số tinh dịch cũng như chất lượng giấc ngủ ở nam giới.

Phương pháp và đối tượng

Tổng cộng 220 bệnh nhân có xét nghiệm tinh dịch đồ từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019 đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Bệnh nhân được yêu cầu điền vào mẫu thông tin ghi nhận về công việc, chỉ số chất lượng giấc ngủ (PSQI), chỉ số trầm cảm lo âu thông qua dạng bảng câu hỏi mức độ căng thẳng (DASS-21). Hai nhóm được phân loại thành nhóm không làm việc theo ca (n=116) và làm việc theo ca (n=104), kết quả chất lượng giấc ngủ có PSQI ≤5 được xem là chất lượng giấc ngủ tốt, PSQI>5 được đánh giá là chất lượng giấc ngủ kém.

Kết quả

Kết quả cho thấy
- Tỉ lệ oligozoospermia (tổng số tinh trùng thấp hơn ngưỡng giá trị tham khảo) cao hơn ở nhóm làm việc theo ca so với nhóm không làm việc theo ca, tương ứng 38,5% và 21,6% (p<0,05).
- Tương tự, tỉ lệ tinh trùng có hình thái bình thường thấp hơn đáng kể ở nhóm làm việc theo ca so với nhóm không làm việc theo ca (p<0,05).
- Chất lượng giấc ngủ ở nhóm làm việc theo ca kém hơn đáng kể so với nhóm không làm việc theo ca (p<0,05).
- Nhóm làm việc theo ca có điểm PSQI cao cho thấy có mối tương quan đáng kể với tình trạng oligozoospermia khi kiểm soát các biến số về tuổi, nồng độ testosterone, chỉ số điểm DASS-21, hút thuốc và giãn tĩnh mạch thừng tinh.
- Có mối tương quan thuận có ý nghĩa giữa mật độ tinh trùng và thời gian ngủ (p<0,05). Mặt khác, mối tương quan nghịch được tìm thấy giữa tổng số tinh trùng và thời gian đi ngủ trễ (p<0,05).

Kết luận


Như vậy, các kết quả từ nghiên cứu cho thấy những người làm việc theo ca có tỉ lệ hình thái tinh trùng bình thường thấp hơn và tỉ lệ oligozoospermia cao hơn so với nhóm không làm việc theo ca, bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ của nhóm làm việc theo ca cũng thấp hơn đáng kể so với nhóm làm việc giờ hành chính do có liên quan đến sự thay đổi nhịp sinh học của cơ thể.

Nguồn tham khảo:

  1. Demirkol, Mehmet Kutlu và cộng sự. Evaluation of the effect of shift working and sleep quality on semen parameters in men attending infertility clinic. Andrologia. 2021: e14116.
  2. Nguyễn Thị Ngọc Huệ- IVFMD Bình Dương-Đánh giá ảnh hưởng của thời gian làm việc theo ca và chất lượng giấc ngủ lên các thông số tinh dịch ở nam giới khám hiếm muộn” - Hội nội tiết sinh sản và vô sinh thành phố Hồ Chí Minh.