TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÃN (BM)

𝟏. 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜
- Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của nhãn hàng phụ trách.
- Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho nhãn hàng,...
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn phụ trách ( Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức giám sát thực hiện...)
- Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách
- Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm phụ trách
- Đào tạo kiến thức sản phẩm nhãn phụ trách cho bán hàng, các bộ phận liên quan
- Phối hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
𝟐. 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮
- Tốt nghiệp đại học dược, MKT, QTKD
- Có 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đượng
𝟑. 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂
- Lương từ 14-22tr
- Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và cơ hội thăng tiến
- Các chế độ khác theo quy định của công ty

𝟒. 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂

- Email: tuyendung@cysina.com

- Điện thoại/Zalo: 0975350360