TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2023

- 01 Nhân viên lái xe

- 01 Nhân quản lý nhãn hàng (BM)

- 01 Trưởng nhóm Content

- Trình dược viên ETC các tỉnh

- Trình dược viên ETC Hà Nội