Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS ULTRA

Allwin - Mỹ
(Đang cập nhật...)
Hết hàng
Liên hệ
QR code cho sản phẩm Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS ULTRA
Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS ULTRA Embryo Tranfer Catheter dùng để chuyển phôi vào tử cung.
  • Nòng ngoài cố định 
  • Nòng trong mềm được hỗ trợ và thiết kế dạng đầu bóng tròn 
  • Đánh dấu trên ống thép bên trong và nòng ngoài
  • Nòng ngoài thiết kế dạng dầu bóng tròn
  • Vòng định vị độ sâu bằng silicone để xác định vị trí chính xác 
  • Nòng ngoài được uốn góc sẵn giúp dễ đàng đi qua cổ tử cung

Hỏi & Đáp