Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS STAR

Allwin - Mỹ
(Đang cập nhật...)
Hết hàng
Liên hệ
QR code cho sản phẩm Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS STAR
Catheter chuyển phôi - Đầu tròn BULB TRANS STAR dùng để chuyển phôi vào tử cung.
  • Nòng ngoài cố định 
  • Nòng trong mềm 
  • Đánh dấu trên ống thép bên trong và nòng ngoài
  • Nòng ngoài thiết kế dạng đầu tròn được uốn góc sẵn
  • Vòng định vị độ sâu bằng silicone để xác định vị trí chính xác 
  • Catheter được uốn cong để dễ đưa vào
  • Dải phản âm trên nòng trong để cải thiện tầm nhìn dưới sóng siêu âm

Hỏi & Đáp