TINH TRÙNG ÍT LÀM SAO CÓ THAI TỰ NHIÊN?

Người có số lượng tinh trùng ít làm giảm khả năng thụ thai, hay khó có con dù lý thuyết thì chỉ cẩn 1 con tinh trùng là có thể thụ thai với trứng nhưng thực tế thì khác xa vậy, xác xuất để có thai tự nhiên đối với người có mẫu tinh trùng là 39 triệu chỉ là 5% trong 1 năm do đó người nam giới có số lượng tinh trùng thấp vẫn có thể làm cha một đứa trẻ nhưng sẽ không dễ dàng.

Đón xem chủ đề: TINH TRÙNG ÍT LÀM SAO CÓ THAI TỰ NHIÊN?

Thời gian: 21h00 - 06.07.2021.